Prova att jorda på annat ställe.
90% av alla störningar får man via dålig jordning.